Stichting Help Weeskinderen

 

 

Door omstandigheden staken wij beide even de activiteiten voor de schtiting.

 

Dit tot onze grootte spijt

Stichting Help Weeskinderen

 

Voor hulp aan wees kinderen in ramp- en oorlogsgebieden.

 

Ons Doel

 

 

De Stichting Help Weeskinderen is een goede doelen stichting en is door de Nederlandse overheid als ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkent. Stichting Help Weeskinderen komt op voor de armste kinderen in rampen- en oorlogsgebieden. Jonge kinderen lijden hier zeer onder. Goede voeding, kleding en onderwijs is zeer noodzakelijk om hen een toekomst te bieden. Stichting Help Weeskinderen is opgericht om deze kansarme kinderen een toekomst te bieden. Ook onder- steunen wij projecten en organisaties in deze gebieden.

Verslag van onze uitgeoefende actieviteiten

 

 

Na het verkrijgen van ons ANBI keurmerk. Gaat het bestuur zich hard maken voor het verkrijgen van het CBF keurmerk.

 

 

Zie voor actieviteiten elders.

Onze Missie

 

 

Stichting Help WeesKinderen is opgericht om kansarme kinderen in deze gebieden te helpen en een toekomst te bieden. Het stak ons in de ogen dat bij de gevestigde goede doelen organisatie de top zich verrijkte met de donatie van uw giften. Daarom zijn wij Y.Er & L.Offermans een organisatie van twee leden begonnen, met uw donatie gaan wij ( Y.Er & L. Offermans) directe aankopen ter plaatsen doen, hierdoor wordt de lokale middenstand onze ogen en oren ter plaatsen en verkrijgen wij de juiste informatie zodat de weeskinderen de juiste hulp krijgen.

Met het ondersteunen van lokale organisatie kijken wij kritisch naar de geldstromen. Wij ondersteunen alleen organisaties en projecten waarbij duidelijk aantoonbaar is dat het geld ook daadwerkelijk bij deze kansarme kinderen aankomt. Stichting Help weeskinderen onderzoekt zelf deze hulpprojecten en de organisaties welke de projecten uitvoeren ter plaatsen. De kosten voor deze onderzoeken en reiskosten wordt door vrienden & kenissen geheel belangeloos gesponsord. Hierdoor kan Stichting Help weeskinderen aan u als belangstellende / donateur garanderen dat min. 91% van uw gift wordt besteedt aan de kansarme weeskinderen, de overige 1%( wat niet benodigd is wordt gebruikt voor de weeskinderen) is om de stichting draaiende te houden. Omdat wij dit naast onze dagelijkse beslommeringen doen kunnen wij belangeloos actief zijn. Deze formule is uniek in Nederland. Maar gelet op de vele fraudegevallen in de afgelopen jaren en de enorme geldstromen welke nooit bij de behoeftige aankomt, heeft Stichting Help weeskinderen tot deze formule besloten.

 

Onze Visie

 

 

Wij als stichting willen u de garantie geven dat van uw donatie minimaal 99% gebruikt wordt voor de weeskinderen. Deze granrantie kunt u persoonlijk controlleren doordat wij bij alle projecten een ze open mogelijk karakter tegeven middels de moderne sociale media. Daar wij doormiddel van facebook ( zo live mogelijk geplaats, liefst direct) kunnen wij u laten zien aan wie wij u donatie ter plaatsen geven.

 

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Wij trachten iedere 6 maanden een nieuw project te starten , het nu te beginnen project is voor ieder weeskind een slaapzak met het oog op de aankomende winter

Uw gift wordt 95% besteedt aan kansarme weeskinderen

Stort uw gift op

NL 88 INGB 0007009499 t.n.v. Stichting Help weeskinderen

Meldt u nu aan als donateur!

 

Copyright © All Rights Reserved to Stichting Help Weeskinderen.nl * onder voorbehoud van al onze rechten